Mange takk til våres sponsorer!

Uten dere hadde ikke dette vært mulig!

Fotograf: Geirmund Glendrange

Takk til våres samarbeidspartnere

Takk til våres bidragsytere

- BrettspillPodden med Jon Songvoll

- Takras

- Ray Haugland

- Vidar Aas

Og alle som møter opp!